WELCOME TO THIS BLOG!!. PLEASE ENJOY THE MENU HAS BEEN PROVIDED

Sabtu, 05 Maret 2011

Madzhab fiqih dan madzhab aqidah

Mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui. Kadang-kadang disebut juga dengan aliran. Sesuatu dikatakan sebagai madzhab jika suatu cara atau jalan tersebut telah terbentuk ciri khasnya.
Adapun secara istilah, yang dinamakan madzhab adalah metode (manhaj) yang dibentuk setelah melalui pemikiran, yang memiliki kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip tertentu. Karena umat Islam telah sepakat menjadikan al-Qur’an dan hadis sebagai dasar dan sumber ajaran, maka madzhab itu adalah prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan manhaj (metode) memahami al-Qur’an dan hadis untuk menyimpulkan sebuah hukum. Orang-orang yang mengikuti suatu madzhab menjadikan manhaj madzhab tersebut sebagai pedoman yang jelas dalam menarik kesimpulan dari al-Qur’an dan hadis.
Madzhab dalam islam adalah salah satu pedoman dan panutan kita dalam beribadah. Karena dalam beribadah harus ada panutan yang jelas. Panutan yang benar tentunya adalah Rosulallah SAW. Namun kita tidak mungkin langsung berhujjah pada Rosul karena jarak yang ssekian lama. maka di perlukan satu pedoman yang ahli dalam hadist, quran dan beberapa hal yang lain. Dari sinilah di perlukan madzhab.
Madzhab di dalam Islam ada banyak ragam dengan berbagai bidangnya. Di dalam bidang fiqh ada 4 madzhab yang termashur:
1. Madzhab Hanafiah
Nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit bin zuthi. Beliau lahir pada tahun 80.H di kufah. Abu hanifah adalah seorang pedagang sukses. Beliau berdagang sambil berdialog dan diskusi masalah islam dengan teman-teman nya. Dari sinilah fatwa-fatwanya di anut oleh orang banyak dan merupakan madzhab termasyhur di kawasa timur tengah. Kemudian beliau wafat pada usia 70 tahun di kufah dan di makmkan pula di kufah
2. Madzhab Malikiyah
Nama aslinya adalah Abdilah malik bin anas bin malik bin abi amir bin muharist. Beliau lahir di madinah al munawarah pada tahun 93.H. beliau berada dalam kandungan ibunya selama 3 th. Beliau belajar tentang agama dari kakeknya yang merupakan murid dari para sahabat rosul SAW. Beliau wafat pada tahun 173.H dan di makamkan di madinah. Adapun madzhab ini berkenbang di afrika.
3. Madzhab Syafiah / Syafi'i
Nama aslinya adalah abu abdilaah muhamad bin idris assyafi'i. Beliau lahir di giza (palestina) pada taun 150 H. Kemudian beliau belajar di makkah almukaromah dan madinah al munawarah sejak usia 2 th. Beliau merupakan ahli bahasa arab dan karena keahlian inilah beliau menguasai alquran dan hadist. Beliau banyak belajar tentang fikih kepada imam malik kemudian beliau pergi ke irak untuk ziarah saudarnya yang di makamkan di irak. Di sinilah beliau mulai mengeluarkan fatwa-fatwanya yang kemudian di sebut kalam qodim.
Kemudian belliau hijrah ke mesir dan kemudian ada perbedaan fatwa antara di mesir dan di irak. Kemudian yang di mesir di sebut kalam jadid dan inilah yang sampai saat ini banyak di pakai oleh umat islam di indonesia. Belaiu wadat pada tahun 204 Hijriah di mesir dan di makamkan di mesir. Madzhab ini berkembang di kawasan asia.
4. Madzhab Hanbali / Hambali
Nama aslinya hilal bin asad in idris. Lahir di baghdad pada tahun 164.H. Beliau sebagaimana imam yang lain belajar agama di berbagai penjuru makkah, madinah, kufah, dll. Beliau merupakan salah satu sahabat imam syafi'i. Oleh karena itu apabila kita membaca fatwa-fatwa beliau, di sana banyak kesaamaan dengan fatwa imam syafi'i. Kemudian beliau wafat pada tahun 241 H da di makamkan di baghdad.

Dalam bidang aqidah ada madzhab syi’ah, khawarij, Murji’ah, Mu’tazilah dan lain-lain. Syi’ah yaitu kelompok yang fanatik memihak kepada Ali di dalam perang Siffin. Khawarij, yaitu pihak yang menyalahkan Ali maupun Mu’awiyah dalam perang sifin, bahkan menuduh mereka semua telah kafir. Murji’ah adalah kelompok yang tidak mau mengkafirkan orang yang sudah bersyahadat. Mu’tazilah adalah kelompok rasionalis dalam Islam hingga kadang-kadang nash wahyu dikalahkan oleh rasio. Bermula dari perang Siffin, madzhab-madzhab aqidah itu terus berjalan bahkan hingga hari ini masih ada beberapa madzhab yang eksis, seperti syi’ah, tetapi ada beberapa madzhab yang secara kelembagaan sudah tidak ada.
Ahlussunnah wal Jama’ah, adalah sebuah madzhab juga dalam masalah aqidah. Artinya, adalah golongan pengikut sunnah dan jama’ah. Madzhab ini disebut juga dengan ahlus sunnah saja, atau dipendekkan lagi menjadi sunni. Ketika sebagian umat Islam tergolong kepada madzhab-madzhab yang cenderung menyimpang dari al-Qur’an dan sunnah, ahlus sunnah inilah yang paling konsisten dengan sunnah. Golongan ini disebut juga dengan sunni.
Sunnah, yaitu peninggalan nabi, baik perkataan, perbuatan atau persetujuan. Ahlus sunnah adalah kelompok yang setia berpegang pada sunnah. Dia dinamakan demikian karena pada umumnya kelompok ini sangat kuat memegang sunnah. Di tambah lagi dengan istilah al-jama’ah yang berarti golongan mayoritas yang memegang kebenaran. Sebab kelompok yang tidak ikut syi’ah, khawarij dan Murji’ah adalah kelompok mayoritas di dalam umat islam saat itu.
Perbedaan utama antara Syi’ah dan sunni, bahwa sunni mengakui keempat khalifah yang utama, yaitu Abu Bakar, umar, utsman, dan Ali. Sedangkan Syi’ah menolak kekhalifahan dan menganggap kepemimpinan pasca rasullah ada di tangan Ali, sebagai orang yang mendapat wasiat. Tetapi, menurut Syi’ah, wasiat itu disembunyikan, dan kekuasaannya diambil alih oleh Abu bakar dan seterusnya. Karena itulah mereka sangat benci kepada para khalifah selain Ali.
Istilah Ahlus sunnah ini diperebutkan oleh banyak madzhab non syi’ah. Ada salafiy, Asy’ariyyah dan Maturidiyyah. Salafiy adalah sebuah madzhab yang berupaya mengikuti manhaj para shahabat dan tabi’in dalam memahami al-Qur’an dan sunnah. Manhaj ini dominan dalam memahami aqidah, tetapi juga memainkan peran penting dalam memahami fiqh ibadah. Sedangkan Asy’ariyah adalah para pengikut Imam Abu Hasan Asy’ari. Dan Maturidiyah adalah para pengikut Abu Manshur al-Maturidi. Antara Asy’ariyah dan Maturidiyah hampir sama, ciri mereka adalah menetapkan adanya sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil dan sifat ja’iz. Sedangkan salafi meyakini sifat Allah sebagaimana ada di dalam al-Qur’an dan hadis apa adanya, tanpa perlu ditafsirkan macam-macam yang menyebabkan kekeliruan di dalam menafsirkannya.
Dari sekian banyak madzhab yang paling baik adalah yang paling setia mengikuti al-Qur’an dan sunnah dan mengikuti para shahabat, sebagaimana sabda Rasulullah saw
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِى مَا أَتَى عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلاَنِيَةً لَكَانَ فِى أُمَّتِى مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِى إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِىَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِى .
Dari Abdullah bin Amr, berkata; Rasulullah saw bersabda, niscaya akan datang kepada ummatku apa yang pernah datang kepada bani Israil, setapak demi setapak sehingga jika di antara mereka ada orang yang menggauli isterinya secara terang-terangan maka di dalam ummatku akan ada orang yang melakukan hal itu. Dan sesungguhnya Bani Isra’il telah terpecah belah menjadi 72 golongan, dan ummatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya ada di neraka kecuali satu golongan saja. Mereka (para shahabat) bertanya; Siapakah yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah saw menjawab, ”Apa-apa (metode/manhaj) yang aku dan para shahabatku ada di atasnya” (HR at-Tirmidzi)
Hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah saw memberikan jaminan selamat dari ancaman neraka selama-lamanya bagi kaum yang mengikuti manhaj Rasulullah dan para shahabat dalam beragama. Allahu a’lam bish-shawab.
Diambil dari berbagai sumber online. Dan kami mengucapkan banyak terimkasih kepada mereka yang telah membagikan ilmunya

Anda sedang membaca artikel tentang Madzhab fiqih dan madzhab aqidah dan anda bisa menemukan artikel Madzhab fiqih dan madzhab aqidah ini dengan url http://zakylubismy.blogspot.com/2011/03/madzhab-fiqih-dan-madzhab-aqidah.html,anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya jika artikel Madzhab fiqih dan madzhab aqidah ini sangat bermanfaat bagi teman-teman anda,namun jangan lupa untuk meletakkan link Madzhab fiqih dan madzhab aqidah sumbernya.

Related Post0 komentar: